Lokacija

Lokacija

Lokacija na kojoj je projektovan predmetni objekat nalazi se u Banjaluci, u ogranku Ulice Milana Kranovića, na zemljištu označenom kao k.č. 1884/3 (n.p.), K.O. Banjaluka 6.


Pogledajte veću mapu

objekatupripremi_lokacija4

objekatupripremi_lokacija3

objekatupripremi_lokacija5

objekatupripremi_lokacija6